Segueix-nos

Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades pel CV Barcelona, amb domicili a l’Avinguda Isabel La Catolica, 105, 08905 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, CIF G-60548377.

 

2. FINALITATS

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-los. Les dades de resposta obligatòria s’especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-los implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

 

3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del CV Barcelona, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per exemple l’enviament de la newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat 5 següent.

 

4. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens proporcioni i que, mitjançant la prestació dels serveis associats al CV Barcelona puguem deduir, seran tractats indefinidament mentre formi part del CV Barcelona, o fins que, per qualsevol medi disponible segons la tecnologia disponible en cada moment, el CV Barcelona pugui considerar que ja no te interès en formar part del Club o rebre les nostres comunicacions. Un cop es doni de baixa, el CV Barcelona conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal del Club.

 

5. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment sense que tingui cap conseqüència sobre la seva condició de Barça Fan, llevat que es doni de baixa del programa.

Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit, amb la referència “Dades Personals”, al correu electrònic a administracio@cvbarcelona.cat

Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, al correu electrònic a administracio@cvbarcelona.cat

A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el CV Barcelona ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altre normativa vigent relacionada.