Segueix-nos

Identitat

El FC Barcelona: "Més que un club"

El CVB Barça forma part des de l'any 2004 de l'estructura del FC Barcelona

El CVB Barça forma part des de l’any 2004 de l’estructura del FC Barcelona mitjançant un acord que el vincula com a secció associada.
Aquest vincle està sostingut fonamentalment en la identificació amb la identitat i els valors del FC Barcelona.

Sota la divisa “més que un club” es vol expressar el compromís que el Futbol Club Barcelona ha mantingut i manté amb la societat més enllà de la seva estricta activitat esportiva. Durant molts anys, aquest compromís es referia específicament a la societat catalana, que ha viscut durant moltes dècades del segle XX sota dictadures que perseguien la seva llengua i la seva cultura. Davant aquestes circumstàncies, el Barça va estar sempre amb els sentiments catalanistes, de defensa de la llengua i la cultura pròpia, i de la democràcia. Per això, tot i que el català no era llengua oficial, el 1921 el Club ja va redactar els seus estatuts en la llengua pròpia de Catalunya. També en aquella època, el 1918, el Club es va adherir a la petició d’un estatut d’autonomia per a Catalunya, que reivindicaven tots els sectors del moviment catalanista.

Aquesta orientació del Club li va valer les represàlies de les autoritats espanyoles, i durant la Dictadura de Primo de Rivera l’Entitat va ser clausurada durant sis mesos. Durant la II República espanyola el Futbol Club Barcelona va accentuar el seu missatge d’implicació amb la cultura i les institucions pròpies de Catalunya. El president Josep Sunyol va abanderar aquest procés amb el lema “esport i ciutadania”, que precisament reclamava aquesta implicació del món esportiu en els afers socials i culturals del país. Sunyol, que també era diputat, va ser afusellat als inicis de la Guerra Civil, l’any 1936; el Club va ser en aquell moment un referent de la defensa de la República, com va ser palès amb la gira que va fer per Mèxic i els Estats Units l’any 1937. En acabar la Guerra Civil, la dictadura del general Franco va voler acabar amb la significació social del Barça. Li va castellanitzar el nom i va fer treure les quatre barres de la bandera catalana del seu escut.

Tot i la persistència de la dictadura, a finals dels anys seixanta l’Entitat va intentar anar recuperant el seu esperit, com es va fer palès en un dels discursos del president Narcís de Carreras, que és la persona que va pronunciar el famós “més que un club” l’any 1968. Fora de Catalunya, a molts llocs d’Espanya el Barça es va convertir també en un referent democràtic i anticentralista. En l’etapa democràtica iniciada després de la mort de Franco el Club va mantenir viu el seu compromís social i van aparèixer altres formes de suport a causes solidàries, que més endavant es van materialitzar amb la creació de la Fundació del Futbol Club Barcelona. Situats en el món de la globalització, el Barça va estendre el seu compromís social arreu del món, de manera especialment significativa a partir de l’acord amb Unicef el 2006, que era una manera d’expressar que un club esportiu no vol viure al marge dels problemes de la societat, en aquest cas dels problemes de la infantesa al món. Per això, actualment el Barça continua sent “més que un club” tant a Catalunya com arreu del món i s’implica en múltiples iniciatives culturals, socials i de solidaritat.

A continuació repassem quatre dels trets més característics del Futbol Club Barcelona:

CATALANITAT

El FC Barcelona, des de la seva fundació, és una entitat arrelada al seu país, Catalunya, un compromís sorgit de la societat catalana i entès pels barcelonistes de la resta d’Espanya i del món. El Club projecta, amb convicció i fermesa, la imatge de Catalunya al món.
El Barça defensa una Catalunya integradora i multicultural, justa i solidària.

UNIVERSALITAT

Quan l’himne del Club diu “tant se val d’on venim” expressa l’esperit d’una entitat oberta a tothom, que agermana seguidors dels cinc continents, i que enllaça amb una història en què la meitat dels seus fundadors no eren catalans. El FCB té socis i penyes a més de 50 països, des del Camerun fins a la Xina, i milions de seguidors que configuren la grandesa de la unió barcelonista.

COMPROMÍS SOCIAL

El Barça és un club obert, integrador i solidari, que fa presents aquests valors quotidianament, ja sigui en programes propis de la Fundació, ja sigui amb convenis amb institucions internacionals com UNICEF, o a través de la col·laboració amb entitats locals com el Banc dels Aliments. Els projectes que es desenvolupen són tant de caire educatiu, d’incentiu a les arts i la cultura, com també de suport comunitari i ajut al desenvolupament.

DEMOCRÀCIA

Els socis del Club en són els propietaris, i decideixen democràticament les persones que han de dirigir l’Entitat. El principi democràtic és un pilar fonamental del Barça, i només s’ha negligit quan les dictadures ho han impedit. El Barça és avui un dels pocs grans clubs europeus que segueix regint-se democràticament, un fet que afegeix una altra singularitat a l’Entitat.