"Més que un Club"

  Tota una declaració d'intencions

  El CVB Barça forma part desde l'any 2004 de l'estructura del FC Barcelona, mitjançant un acord que el vincula com a secció associada.
  Aquest vincle està sostingut fonamentalment en la identificació amb la identitat i els valors del FC Barcelona.

   

  Tot i la persistència de la dictadura, a finals dels anys seixanta l'Entitat va intentar anar recuperant el seu esperit, com es va fer palès en un dels discursos del president Narcís de Carreras, que és la persona que va pronunciar el famós “més que un club” l’any 1968. Fora de Catalunya, a molts llocs d’Espanya el Barça es va convertir també en un referent democràtic i anticentralista. En l’etapa democràtica iniciada després de la mort de Franco el Club va mantenir viu el seu compromís social i van aparèixer altres formes de suport a causes solidàries, que més endavant es van materialitzar amb la creació de la Fundació del Futbol Club Barcelona. Situats en el món de la globalització, el Barça va estendre el seu compromís social arreu del món, de manera especialment significativa a partir de l’acord amb Unicef el 2006, que era una manera d’expressar que un club esportiu no vol viure al marge dels problemes de la societat, en aquest cas dels problemes de la infantesa al món. Per això, actualment el Barça continua sent “més que un club” tant a Catalunya com arreu del món i s’implica en múltiples iniciatives culturals, socials i de solidaritat.

   

  A continuació repassem quatre dels trets més característics del Futbol Club Barcelona.

  Catalanitat: El FC Barcelona, des de la seva fundació, és una entitat arrelada al seu país, Catalunya, un compromís sorgit de la societat catalana i entès pels barcelonistes de la resta d’Espanya i del món. El Club projecta, amb convicció i fermesa, la imatge de Catalunya al món.

  El Barça defensa una Catalunya integradora i multicultural, justa i solidària.

  Universalitat: Quan l’himne del Club diu “tant se val d’on venim” expressa l’esperit d’una entitat oberta a tothom, que agermana seguidors dels cinc continents, i que enllaça amb una història en què la meitat dels seus fundadors no eren catalans. El FCB té socis i penyes a més de 50 països, des del Camerun fins a la Xina, i milions de seguidors que configuren la grandesa de la unió barcelonista.

  Compromís social: El Barça és un club obert, integrador i solidari, que fa presents aquests valors quotidianament, ja sigui en programes propis de la Fundació, ja sigui amb convenis amb institucions internacionals com UNICEF, o a través de la col·laboració amb entitats locals com el Banc dels Aliments. Els projectes que es desenvolupen són tant de caire educatiu, d’incentiu a les arts i la cultura, com també de suport comunitari i ajut al desenvolupament.

  Democràcia: Els socis del Club en són els propietaris, i decideixen democràticament les persones que han de dirigir l’Entitat. El principi democràtic és un pilar fonamental del Barça, i només s’ha negligit quan les dictadures ho han impedit. El Barça és avui un dels pocs grans clubs europeus que segueix regint-se democràticament, un fet que afegeix una altra singularitat a l’Entitat.

   

  © 2020 Barça CVB. Tots els drets reservats.